Blog

Egohumanisme

“De startede med en vision. Og grundet de globale strømninger optænkte de en John Lennonsk verdslighed, hvor alle mennesker lever under utopisk fred og fordragelighed. Og når det ikke var sådan allerede, påstod de, så skyldtes det primært, at deres egen kultur stod i vejen. Det fødte både deres aggressive kulturelle mindreværd og deres megalomane selvopfattelse som moralsk overlegne. Egohumanisterne begyndte simpelthen at nære aversioner mod deres egen kulturkreds og deres egne hjemlande og bruge deres egen moral som argument for at implementere tiltag, der kunne skade deres egne hjemlande, for at forhindre en tredje verdenskrig, som de mente vestlig kultur ville kunne katalysere.”
via: “Egohumanisterne -og deres totalitære identitetsprojekt” (2016)

Egohumanismen er en totalitær humanisme, som hviler på fem dogmer:

  1. ”Vi er moralens vogtere”
  2. ”Vi har ret til at hade”
  3. ”Vi kræver kompleksitet”
  4. ”Vi handler med ord”
  5. ”Vi vil verden”

Til sammen danner dogmerne basis for egohumanisternes dogmatiske tænkning. Deres projekt er diffust:

Egohumanisterne har vanskeligt ved at konkretisere, hvad de egentlig vil. Hvad er det egohumanistiske projekt? Hvor er Danmark fx henne om 100 år, hvis vi føjer egohumanisternes krav? Hvor mener egohumanisterne, at vi er på vej hen? Hvilke uretfærdigheder adresserer egohumanismen, og hvad lover den, at der vil ske, hvis man bekender sig til dens dogmer? Den slags kan egohumanisterne ikke for alvor svare på. I stedet gør de sig forestillinger om et utopia, hvor der ikke er lande, og hvor der ikke er ’folk’ eller ’kultur’, men blot mennesker med forskellige jævnbyrdige vaner og skikke.
via: “Egohumanisterne -og deres totalitære identitetsprojekt” (2016)

Et er sikkert, de er ude på at demontere Danmark, danskerne og dermed også dansk kultur.

Egohumanisme
Egohumanisme